CJENIK USLUGA

 

 


Proslava rođendana

475

kn

OSNOVNI PAKET


Na bazi grupe do 10 djece


+30kn za svako sljedeće dijete


Pohađanje kreativne

radionice

180

kn

MJESEČNA ČLANARINA


Održava se 1x tjedno po 2h 


Održavanje dječjih evenata30

kn

ULAZNICA


U trajanju od 2 sata


Najam prostora200

kn

KORIŠTENJE PROSTORA


U trajanju od 1 sata

3. sat po cijeni od 100kn

Preuzimanje pozivnica, razgledavanje prostora i ostalo uz prethodnu najavu!